Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

extremewelka
5450 ae50 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafrendzel frendzel
extremewelka
9990 f236
Reposted frompeper peper viaice-cube-med ice-cube-med

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

extremewelka
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
extremewelka
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
extremewelka
extremewelka
1102 689d 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viaznaczywiesz znaczywiesz
extremewelka
4721 90f4
Reposted fromoutoflove outoflove viaice-cube-med ice-cube-med

October 24 2014

8834 cb69
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaRedPenny RedPenny
extremewelka
3779 309d
Reposted frompesy pesy viasail sail
extremewelka

September 24 2014

extremewelka
8625 d223
Reposted fromdoubleapple doubleapple
extremewelka
3381 4c60
Reposted frompesy pesy viaRedPenny RedPenny
extremewelka
extremewelka
4760 93fe
Reposted fromcaraseen caraseen vianiepytaj niepytaj
extremewelka
2117 032a
extremewelka
4749 4528 500
Reposted fromsmejli smejli viaRedPenny RedPenny

March 09 2014

extremewelka
1956 a7f2
Reposted fromloverdose loverdose viatita tita
On ma Cię po prostu w DUPIE. A Ty idiotko cały czas o Nim myślisz. WYNISZCZASZ SIĘ MYŚLĄC O NIM, I DOBRZE O TYM WIESZ.
— (via forevverlove)
Reposted frompheebs pheebs viaznaczywiesz znaczywiesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl